SACH DANG CAP CUA VAN HOA DOANH NGHIEP _

​GIỚI

THIỆU

SÁCH

Văn hóa doanh nghiệp tuy không còn là một khái niệm quá mới trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhưng không phải dễ miêu tả, dễ hiểu và dễ thực hiện.

 

Không phải doanh nghiệp nào cũng nhận thức được những lợi ích to lớn của việc xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp mạnh cho công ty mình một cách đầy đủ. Đó là khả năng thu hút và giữ chân nhân tài, hạn chế các rủi ro do xung đột cá nhân và xung đột tập thể, phát triển con người và môi trường làm việc, khuyến khích nguyên tắc tuân thủ kỷ luật và tinh thần đoàn kết, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bằng cách tạo ra  các sản phẩm và dịch vụ thật sự chất lượng với chi phí hiệu quả hơn, có được nhiều khách hàng hơn và lợi nhuận tốt hơn.

 

Nếu các công ty Việt Nam ý thức rõ về sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp và chịu khó đầu tư phát triển các giá trị văn hóa một cách nghiêm túc, thì cơ hội thành công của mỗi doanh nghiệp sẽ không hề nhỏ.

 

Quyển sách “Đẳng cấp của Văn hóa doanh nghiệp” do KNN phối hợp cùn công ty Keycite Media biên soạn và xuất bản sẽ cung cấp cho quý doanh nghiệp và khách hàng những thông tin thực tế và một số giải pháp xây dựng đẳng cấp văn hóa doanh nghiệp, làm nền tảng và động lực cho doanh nghiệp hướng tới các mục tiêu dài hạn và phát triển bền vững.

IMG_4398.JPG
IMG_4392.jpg