• KNN MEDIA

QUY TẮC ỨNG XỬ NỘI BỘ TRONG DOANH NGHIỆP


Vì tầm quan trọng của văn hóa hành động và ứng xử nên đa số các doanh nghiệp luôn xây dựng và phát triển một bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ riêng (Code of Conduct). Doanh nghiệp của bạn đã có bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ chưa ? Chúng ta hãy cùng tham khảo bài viết này nhé.


Bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ là một phần văn hoá doanh nghiệp. Các mối quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp được xây dựng và duy trì, phát triển bền vững sẽ tạo ra mối liên kết chặt chẽ trong toàn doanh nghiệp và đây là nguồn nội lực to lớn của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa hề chú trọng tới việc xây dựng, củng cố văn hoá ứng xử nội bộ trong doanh nghiệp mình. Đây là nguồn gốc của các mâu thuẫn, xung đột trong nội bộ xảy ra liên tiếp, hoặc dẫn đến quan liêu, tham nhũng, nhân viên bỏ việc...ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.


Bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ bao gồm cam kết đề cao sự chính trực, thúc đẩy sự tôn trọng, đảm bảo tính công bằng, duy trì tính tuân thủ và coi trọng đạo đức. Những giá trị cốt lõi doanh nghiệp đã xây dựng xuyên suốt trong quá trình hoạt động và các cam kết được đặt ra trong bộ ứng xử là sự kết tinh của tài năng và tính chuyên nghiệp, tạo nên sự khác biệt của doanh nghiệp trong nhận thức của khách hàng, đối tác, nhân viên và cộng đồng.


Bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ đưa ra những chuẩn mực ứng xử, làm kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động hàng ngày tại doanh nghiệp. Bởi mỗi cá nhân luôn mong muốn những điều tốt nhất cho bản thân cũng như cho doanh nghiệp. Ngoài ra nó sẽ giúp chúng ta định hướng và tìm ra cách thức đúng nhất trong hoạt động hàng ngày, ngay cả trong tình huống khó khăn có thể gây tổn hại đến quyền hợi hay giá trị đạo đức cá nhân, doanh nghiệp. Hơn nữa bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ xác định rõ trách nhiệm của mỗi chúng ta với doanh nghiệp, với luật pháp, các bên thứ ba và giữa cá nhân với nhau

Lời nói đã có ý nghĩa, nhưng hành động còn có giá trị hơn.


Nếu bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ chỉ thực hiên trên bàn giấy mà không đi đôi với hành động nó sẽ mãi là bộ quy tắc vô giá trị. Những giá trị mà bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ đề cập sẽ được phát huy thực sự khi mỗi các nhân biết kếp hợp cả ý nghĩa và tinh thần của các nguyên tắc vào trong hành động. Kết quả có được không chỉ là hoàn thành sứ mệnh, mà bản thân mỗi chúng ta sẽ chuyên nghiệp, ứng xử đạo đức và càng tự hào hơn khi là thành viên của doanh nghiệp.

Mỗi doanh nghiệp đều có nét văn hoá riêng. Để xây dựng doanh nghiệp bền vững, mỗi doanh nghiệp cần có Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ phù hợp với văn hoá ngành nghề và hoạt động riêng biệt của mình.


Bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ được xây dựng để đưa ra các hướng dẫn cơ bản, những nguyên tắc làm việc cùng với những hành xử chuẩn mực trong các hoạt động thường ngày và được áp dụng cho tất cả thành viên của doanh nghiệp.


Ban Giám Đốc có trách nhiệm chăm lo cho nhân viên. Từng nhân viên có trách nhiệm chăm lo cho khách hàng thể hiện qua sản phẩm và dịch vụ khách hàng. Để doanh nghiệp là một đội ngũ chuyên nghiệp có tính nhất quán cao, mọi ứng xử đều phải theo Bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ. Mọi người đều có quyền tự do của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác. Hành vi ứng xử đúng chuẩn mực sẽ gìn giữ Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trường tồn.


Thông qua quy tắc ứng xử nội bộ, doanh nghiệp khuyến khích mỗi nhân viên tận dụng cơ hội để phát triển, không ngừng nâng cao giá trị của chính mình bằng hiệu quả công việc. Sự quyết tâm và nỗ lực vươn lên của các thành viên là yếu tố quyết định cho sự thành công. Thành công của nhân viên chính là sự thành công của doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp có văn hóa mạnh sẽ góp phần phát triển xã hội của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.


Mỗi nhân viên của doanh nghiệp đều có nghĩa vụ tuân thủ Bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ. Nếu có những ai vi phạm thì hãy vì Thương hiệu doanh nghiệp, vì tương lai của rất nhiều người, và nhiều gia đình, chính các nhân viên cần phải lên tiếng, lên tiếng để đảm bảo sự công bằng, sự trung thực cũng như đảm bảo sự nhất quán của Bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ. Sự tích cực đóng góp này của các thành viên doanh nghiệp như vậy cần được bảo vệ và khen thưởng. Mỗi cá nhân là một phần tử quan trọng đóng góp cho sự thành công của Bộ Quy Tắc Ứng Xử Nội Bộ.


KNN

203 views0 comments

Recent Posts

See All