• KNN MEDIA

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP LÀ NGUỒN VỐN THÔNG MINH CỦA CÔNG TY

Đã từ lâu người ta biết rõ tầm quan trọng của yếu tố con người trong tổ chức. Nó là nhân tố quyết định thành công hay thất bại của mọi công ty, nên gọi “con người” là nguồn vốn nhân sự (human capital). Ngày nay bằng những phương pháp khoa học, người ta biết thêm thành công hay thấy bại của yếu tố con người trong tổ chức là do văn hóa doanh nghiệp chi phối. Văn hóa doanh nghiệp bắt đầu được xem là nguồn vốn thông minh của một công ty (intelligence capital).


Nếu ví công ty hay tổ chức như một con người hoạt động. Thì văn hóa doanh nghiệp chính là bộ não của công ty. Văn hóa doanh nghiệp giúp công ty hoạt động một cách thông minh và hiểu biết. Điều này đã được những ông chủ sáng lập ra những công ty khổng lồ thời đại mới như Google, Amazon, Alibaba… công khai nhìn nhận. Họ cũng cho rằng xây dựng văn hóa doanh nghiệp mạnh là một trong những phương thức tốt nhất để bảo vệ và phát triển thương hiệu của công ty.Chúng ta không phủ nhận các giá trị quan trọng khác góp phần cho thành công của một công ty như máy móc thiết bị, công nghệ, vốn đầu tư…Nhưng suy cho cùng những giá trị này cũng từ con người mà ra và giá trị con người trong công ty được phát huy bằng nền tảng văn hóa của doanh nghiệp. Với lô-gíc như vậy nên các nhà khoa học chuyên môn và quản trị doanh nghiệp cùng có chung nhận xét là tương lai của doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào văn hóa của công ty (Corporate future may depen on the culture).


Nhiệm vụ chính của văn hóa doanh nghiệp là phục vụ cho con người và phát triển con người trong tổ chức. Làm cho lãnh đạo và mọi cán bộ nhân viên trong công ty cảm thấy vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn với công việc tại công ty. Từ đó có thể gắn bó, phát huy năng lực và cống hiến nhiệt tình cho sự nghiệp của công ty trong đó có sự phát triển của bản thân họ.

KNN

17 views0 comments

Recent Posts

See All