• KNN MEDIA

SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁCH SUY NGHĨ VÀ CÁCH LÀM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


Tư duy, nhận thức, niềm tin và cách suy nghĩ là tầng vô hình tạo nền tảng cho văn hóa doanh nghiệp. Đây cũng gần như là thuộc tính của con người nên rất khó thay đổi. Vì thế sự khác biệt về nhận thức và niềm tin của người trong tổ chức là một trong những rào cản khó khăn nhất cho việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp.


Khác biệt về tư duy, nhận thức, kiến thức trong doanh nghiệp giữa các thành viên hội đồng quản trị và ban giám đốc, giữa các cá nhân và các bộ phận trong công ty dẫn đến hiểu biết về sứ mệnh mục tiêu, những giá trị văn hóa, tinh thần và ứng xử trong doanh nghiệp không giống nhau. Hiểu không rõ ràng, đầy đủ và chính xác dẫn đến việc ứng xử văn hóa của cán bộ nhân viên không đúng chuẩn mực, làm cho việc thực hiện các sứ mệnh mục tiêu trở nên khó khăn hơn. Thậm chí còn xảy ra bất đồng, chia rẽ, xung đột giữa các cá nhân và các đơn vị hay bộ phận, gây ảnh hưởng và tổn thất không nhỏ cho doanh nghiệp.Kết quả cuộc điều tra năm 2016 tại Hoa Kỳ, của Joseph Grenny và David Maxfield thuộc công ty nghiên cứu VitalSmarts, cho thấy hơn 90% nhân viên và hơn 85% cán bộ quản lý không nắm rõ văn hóa của doanh nghiệp mình thật sự như thế nào. Đây là tỷ lệ đáng lo ngại mặc dù cuộc khảo sát chỉ mang tính tham khảo.


Sự khác biệt về địa lý, ngôn ngữ sử dụng, văn hóa sinh hoạt, ẩm thực, tín ngưỡng tôn giáo… của các bộ phận nhân sự khác nhau trong các công ty hay tập đoàn lớn cũng ảnh hưởng đến việc đồng bộ hóa văn hóa doanh nghiệp.


Trường hợp các công ty mua bán và sát nhập đòi hỏi có sự hiểu biết chuyên sâu về văn hóa con người và văn hóa doanh nghiệp. Ngày nay việc mua bán sát nhập (M&A) là một trong những hoạt động đầu tư kinh doanh khá phổ biến thời hiện đại. Tâm lý hay xu hướng chống lại sự đổi thay sau sát nhập là rất tự nhiên và không thể tránh được. Các công ty tham gia vào lĩnh vực M&A cần có chiến lược và chiến thuật phù hợp về vấn đề văn hóa doanh nghiệp bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, kế toán tài chính…


Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế sâu rộng. Việc giao lưu kinh tế và đầu tư đa quốc gia diễn ra khắp mọi nơi. Khác biệt văn hóa cá nhân trong các công ty đa quốc gia hoặc công ty liên doanh với nước ngoài không thể tránh khỏi. Xung đột văn hóa có thể ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài tại các công ty có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoặc các công ty liên doanh liên kết. Việc hiểu biết văn hóa thế giới và văn hóa địa phương hết sức cần thiết, để từ đó có giải pháp xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp hơn và hiệu quả hơn trong từng hoàn cảnh cụ thể của mỗi doanh nghiệp.


KNN

32 views0 comments

Recent Posts

See All