• KNN MEDIA

NHỮNG NẤC THANG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ SỰ TIẾN HÓA CẦN THIẾT CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP


Ngày nay, văn hóa doanh nghiệp không chỉ quan trọng mà còn quan trọng đến mức có thể trở thành công thức hay bí quyết thành công riêng của các doanh nghiệp.


Ngôi nhà văn hóa doanh nghiệp cơ bản được xây dựng bằng nền tảng hệ thống các Quy Tắc ứng xử của doanh nghiệp. Bao gồm quy tắc ứng xử trong TÒAN BỘ hoạt động hàng ngày của các cấp lãnh đạo, quản lý và cán bộ nhân viên. Các quy tắc ứng xử này càng sâu rộng và chi tiết thì nền tảng phát triển ngôi nhà văn hóa doanh nghiệp càng vững chắc.Khi những quy tắc ứng xử của doanh nghiệp được chọn lựa phù hợp và hiệu quả sẽ có thể phát huy tác dụng to lớn. Giúp hình thành nên thói quen, thành tác phong, thái độ và tinh thần làm việc chuẩn mực của toàn thể lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp, từ đó kết tinh vào trong sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.


Thông thường một công ty có văn hóa doanh nghiệp mạnh với thói quen ứng xử chuyên nghiệp và làm việc hiệu quả, sẽ giúp các giá trị quan trọng của doanh nghiệp như uy tín, chất lượng, đẳng cấp, thương hiệu... ngày càng nâng cao trong suy nghĩ và sự chọn lựa của khách hàng cũng như các đối tác và xã hội.


Tuy nhiên , trong môi trường cạnh tranh toàn cầu hóa hiện nay, tốc độ thay đổi về nhu cầu của thị trường và vòng đời sản phẩm dịch vụ diễn ra vô cùng nhanh chóng. Chúng ta đang mới bắt đầu nói về khả năng tiếp thu và ứng dụng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh cho các công ty tại Việt Nam thì thế giới đã chuẩn bị ra đời các sản phẩm công nghiệp 5.0! Vì thế văn hóa doanh nghiệp cần có các tiêu chuẩn giá trị mang tính tiến hóa mạnh mẽ. Có sự hiểu biết toàn cầu để thích nghi nhanh với mọi thay đổi của thế giới bên ngoài, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong mọi trường hợp.


Sự tiến hóa cần thiết của văn hóa doanh nghiệp


Văn hóa doanh nghiệp đã hình thành ban đầu, hoàn toàn có thể cải tiến, mở rộng chiều sâu và nâng cấp giá trị, phát triển thành những nấc thang mới có tầm cao hơn, rộng hơn. Mở đường cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp không ngừng phát triển lớn mạnh và một ngày nào đó đủ sức vươn ra thế giới.
Những giá trị văn hóa truyền thống trước đây được xem như không thể thay đổi trong bất kỳ hoàn cảnh nào của doanh nghiệp cần được xem xét ở góc độ giá trị tương lai và xu hướng toàn cầu hóa, sẽ giúp doanh nghiệp có được những lựa chọn mang tính khách quan và bền vững hơn. Và điều này cần được giải thích rõ trong các quy định hoặc Sổ tay văn hóa doanh nghiệp cho toàn thể công ty nắm bắt. Ngoài ra, tất cả các hoạt động và giá trị văn hóa còn lại của công ty bao gồm các giá trị hữu hình và vô hình khác, trong đó có cả tầm nhìn chiến lược, cần tuân theo quy luật tiến hóa chung của thế giới đó là không ngừng thay đổi và thích nghi để có thể tồn lại bền vững, lâu dài.


Những nhà lãnh đạo doanh nghiệp tài năng và các chuyên gia văn hóa doanh nghiệp giỏi có thể giúp xây dựng thành công mô hình và hệ thống thực thi các giá trị văn hóa doanh nghiệp mạnh cho các công ty trong thời điểm hiện tại. Nhưng nếu sau đó công ty không tiếp tục nâng cấp hoặc thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp tiến hóa lên tầm cao hơn, sẽ khó có thể phát huy tốt hiệu quả như mong đợi trong những giai đoạn mới sau này.


KNN

68 views0 comments

Recent Posts

See All