• KNN MEDIA

6 MỤC ĐÍCH CHÍNH CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Updated: Sep 3, 2018


Văn hoá đặc trưng tại một Doanh nghiệp Đa quốc gia, chủng tộc, tôn giáo

1. Phòng ngừa và loại trừ xung đột nội bộ

Là mục đích cơ bản và quan trọng hàng đầu của Văn hóa doanh nghiệp.

Xung đột nội bộ có thể phát sinh ở bất kỳ tổ chức doanh nghiệp nào. Xung đột nội bộ dù công khai hay ngấm ngầm cũng ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động chung và cản trở sự phát triển của công ty. Có không ít nguyên nhân dẫn đến xung đột nội bộ do tổ chức bao gồm nhiều người nên luôn tồn tại sự khác biệt về nhận thức, quan điểm, cá tính, mục tiêu, lợi ích và các giá trị sống khác nhau. Văn hóa doanh nghiệp mạnh giúp phòng ngừa xung đột phát sinh, giảm thiểu tổn thất và rủi ro đáng tiếc cho doanh nghiệp.


2. Phát huy năng lực cá nhân và sức mạnh tập thể

Khi không có mâu thuẫn và xung đột lợi ích trong công ty, nhân sự sẽ dễ dàng đoàn kết với nhau hình thành nên sức mạnh tập thể cho doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp mạnh góp phần cho sự ổn định cần thiết cho công ty, thu hút thêm nhân sự chất lượng và giữ chân nhân tài. Nó là nền tảng cho mỗi cá nhân trong tập thể phát huy hết năng lực của mình để làm việc hiệu quả cho công ty.


3. Tạo ra sản phẩm và dịch vụ chất lượng

Văn hóa doanh nghiệp khuyến khích sự sáng tạo và là động lực cho nhân viên tạo ra những sản phẩm và dịch vụ chất lượng phục vụ cho thị trường, xã hội. Văn hóa doanh nghiệp mạnh khuyến khích chất lượng và sự tuân thủ cao, thúc đẩy công ty đột phá hình thành nên những sản phẩm và dịch vụ khác biệt có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh lớn hơn.


4. Thỏa mãn tối đa khách hàng và các bên liên quan

Khi có sản phẩm tốt, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp bằng văn hóa ứng xử năng động và trách nhiệm cao, công ty sẽ có được năng lực thỏa mãn khách hàng và cộng đồng cao hơn. Đồng thời tạo niềm tin, gắn bó và tăng cường sự hợp tác của các nhà đầu tư, các cổ đông, đối tác và các bên liên quan khác.


5. Mang lại lợi nhuận ổn định và lâu dài

Văn hóa doanh nghiệp tạo ra sự gắn kết, sức sáng tạo, hiệu quả, sự tin tưởng và lợi ích cho nhân viên bên trong công ty cũng như khách hàng và đối tác bên ngoài doanh nghiệp. Làm cơ sở cho công ty phát triển doanh thu , lợi nhuận ổn định và tăng trưởng dài hạn.


6. Làm nền tảng cho sự phát triển bền vững

Mục đích quan trọng nhất của văn hóa doanh nghiệp là giúp cho công ty phát triển bền vững. Nó làm nền móng cho công ty vững vàng trong giai đoạn khó khăn, hiệu quả trong giai đoạn ổn định và tăng tốc trong giai đoạn phát triển. Tinh thần và sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp là nguồn năng lượng, sức sống và nguồn vốn thông minh cho sự trường tồn của các công ty.


KNN Media

99 views0 comments