• KNN MEDIA

GIỮ NGƯỜI TÀI GIỎI LÀM VIỆC VÀ CỐNG HIẾN HẾT MÌNH, LÀ CHỨC NĂNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Updated: Sep 11, 2018


Tất cả những công ty thành công hàng đầu trên thế giới và hàng đầu tại Việt Nam đều có nhiều nhân sự tài giỏi đầu quân làm việc và cống hiến hết mình cho thành công của họ. Có thể nói, bất kỳ một công ty nào muốn thành công và thành công lớn, không thể không có nhân tài gắn bó lâu dài và làm việc hết mình.


Giữ chân nhân sự tài năng, và làm cho họ phát huy tối đa năng lực, cống hiến hết mình phục vụ cho sự phát triển của công ty, nhiều khi là hai việc hoàn toàn khác nhau. Một số công ty có thể thành công trong việc thu hút và giữ nhân tài, nhưng để nhân tài phát huy hết khả năng và toàn tâm toàn ý, dốc lòng phụng sự cho mục tiêu và lợi ích chung của công ty không phải công ty nào cũng làm tốt.


Đây chính là lúc cần phát huy chức năng của văn hóa doanh nghiệp. Chỉ có những công ty có văn hóa doanh nghiệp mạnh và đẳng cấp mới có thể làm tốt được vai trò này. Những công ty có văn hóa doanh nghiệp vượt trội hay tập trung xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiệu quả sẽ có nhiều cơ hội phát triển thành công và không ngừng lớn mạnh hơn các công ty khác nhờ có được nhân tài và sự cống hiến của họ.
Thông thường 6 yếu dưới đây là những “chất keo” cơ bản có thể giúp một nhân sự tài năng làm việc “gắn bó hết mình” cho một công ty.


1. Chính sách lương bổng đáp ứng nhu cầu cuộc sống.

2. Cơ hội phát triển của bản thân tại công ty.

3. Cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân (gia đình).

4. Uy tín và sức hút cá nhân của lãnh đạo doanh nghiệp.

5. Tiềm năng phát triển tương lai của công ty.

6. Văn hóa làm việc chất lượng của doanh nghiệp.


Chính sách lương bổng hay thu nhập đóng vai trò quan trọng hàng đầu trong việc giữ chân nhân tài gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất giúp doanh nghiệp có thể thành công. Năm yếu tố còn lại cũng rất quan trọng và không thể thiếu được. Nếu không có 5 yếu tố này, công ty chỉ dựa vào duy nhất yếu tố trả lương cao cho nhân tài, họ sẽ dể dàng rời bỏ công ty khi có doanh nghiệp khác sẵn sàng chi trả thù lao cao hơn cho họ. Ngoài ra, một số nhân tài không có nhu cầu lớn về tài chính cá nhân sẽ chọn làm việc cho doanh nghiệp nào có môi trường làm việc giúp họ thõa sức phát huy hết năng lực và sức sáng tạo của mình.


Thực tế có rất nhiều công ty nhỏ, chưa có ngân sách lớn để thực hiện việc trả lương cao cho nhân sự tài năng vẫn có thể thu hút và giữ chân được người tài. Vì họ xây dựng được nền tảng văn hóa có sức “thu hút ” đối với người tài. Đó là môi trường làm việc có sự cam kết người giỏi sẽ có cơ hội phát huy năng lực chuyên môn và phát triển bản thân; công ty có hệ sinh thái tôn trọng cuộc sống cá nhân và hạnh phúc gia đình của người lao động; lãnh đạo gương mẫu và đồng hành cùng doanh nghiệp, có tâm và tầm nhìn chiến lược, có các hoạch định hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể và thuyết phục. Không khí làm việc vui vẻ và thân thiện được hình thành bằng những quy định, chuẩn mực ứng xử mang tính xây dựng, nhân bản. Tinh thần kỷ luật cùng với các chính sách đối xử bình đẳng và thấu tình đạt lý đối với tất cả mọi người trong công ty.


Suy cho cùng 6 yếu tố giữ chân nhân tài nêu trên đều có quan hệ sâu sắc với 4 chữ “Niềm” đóng vai trò quyết định trong tâm trí của bất kỳ người lao động chân chính nào đó là “Niềm vui”, “Niềm tin”, “Niềm tự hào”“Niềm hy vọng”.


Khi công ty chưa đủ năng lực tài chính để trả lương cao chót vót cho nhân tài, tức chưa thể mang lại “niềm vui” về mặt tài chính lớn cho họ, thì với tầm nhìn thuyết phục và tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, cũng có thể giúp họ có được “niềm tin” gắn bó với công ty. Những doanh nghiệp tuy còn nhỏ bé nhưng có người lãnh đạo luôn biết lắng nghe, thấu hiểu, sẳn sàng chia sẻ mọi khó khăn trong công việc và đồng hành với nhân viên, sẽ làm cho nhân viên có “niềm tự hào” lớn vì được người lãnh đạo cấp trên quá tuyệt vời.

“Niềm hy vọng” về tương lai tốt đẹp của công ty trong môi trường văn hóa doanh nghiệp chú trọng sự phát triển, lợi ích và niềm vui của con người, làm cho nhân sự tài năng tin tưởng công ty mình đang làm việc là sự lựa chọn tốt nhất cho bản thân họ. Một khi nhân tài không có “niềm tin” hoặc “hy vọng” đây là công ty tốt nhất cho họ làm việc, khả năng họ sẽ rời bỏ công ty rất cao. Trường hợp tiếp tục gắn bó, sẽ không có nhiều động lực để họ cống hiến hết tài năng bản thân phục vụ cho sự phát triển vượt bậc của công ty.

Nhân tài cũng có thể thay đổi theo thời gian, nên các chiến lược thu hút và giữ chân nhân tài của McGregor hoặc William Ouchi cần được vận dụng hiệu quả đối với từng doanh nghiệp có đặc thù hoạt động khác nhau, trong từng giai đoạn và hoàn cảnh khác nhau. Các doanh nghiệp lớn và có lợi nhuận cao sẽ cò nhiều lợi thế hơn trong việc thu hút và giữ chân nhân tài so với các công ty khác.


Tuy nhiên, nếu các công ty lớn không chú trọng hoặc lơ là trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, việc phát huy năng lực của nhân tài năng sẽ không hiệu quả và có thể gây lãng phí lớn cho doanh nghiệp. Không loại trừ khả năng những nhân sự tài năng này sẽ tìm đến những công ty nhỏ hơn nhưng sẽ “có đất dụng võ” tốt hơn cho họ bằng nền tảng văn hóa doanh nghiệp vượt trội.


KNN

27 views0 comments

Recent Posts

See All