• KNN MEDIA

CHỌN LỰA MÔ HÌNH VĂN HÓA NÀO TỐT NHẤT CHO DOANH NGHIỆP?


Các cấu trúc văn hóa, mô hình văn hóa và phong cách văn hóa doanh nghiệp là kết quả của việc phân tích, mổ xẻ và nhìn nhận văn hóa doanh nghiệp dưới góc độ của các chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà khoa học.


Ở vị trí của người làm kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, cần hiểu rõ văn hóa doanh nghiệp không phải là thứ gì đó xa xỉ hay xa vời. Không chỉ có các doanh nghiệp ăn nên làm ra mới cần quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp. Bất kỳ công ty nào dù lớn hay bé, lâu năm hay mới thành lập, dù có nhìn thấy hay không nhìn thấy, văn hóa doanh nghiệp cũng gắn liền với hoạt động hàng ngày của các công ty và góp phần quan trọng mang lại doanh thu, lợi nhuận cho công ty.


Chính vì vậy, việc chọn lựa mô hình và phong cách văn hóa phù hợp không nên xem nhẹ hoặc thờ ơ trong doanh nghiệp. Trước tiên, nó cần được đánh giá, xem xét một cách nghiêm túc và khoa học. Sau đó triển khai bài bản, chuyên nghiệp như cách các tập đoàn hàng đầu thế giới và tại Việt Nam đã và đang làm cho sự thành công của họ.

Chắc chắn không “có sẵn” một mô hình văn hóa doanh nghiệp nào được gọi là tốt nhất cho chúng ta lựa chọn. Mô hình văn hóa doanh nghiệp cần phù hợp với tầm nhìn, mục tiêu sứ mệnh và các giá trị cốt lõi của công ty. Nó phải đồng bộ với tổng thể chiến lược của công ty, giúp cho chiến lược được triển khai một cách hiệu quả nhất có thể.Mô hình văn hóa văn hóa doanh nghiệp hiệu quả tối thiểu phải mang lại niềm vui cho nhân viên và sự thỏa mãn cho khách hàng. Chọn lựa xây dựng mô hình văn hóa doanh nghiệp phù hợp với bản sắc riêng của công ty, đồng thời khuyến khích công ty đổi mới suy nghĩ và hành động khác biệt, xây dựng hình ảnh đẹp nhằm có được sự quan tâm cao hơn của đối tác, cổ đông và xã hội. Thu hút nhiều khách hàng hơn, giữ chân nhân viên chất lượng và cống hiến, thúc đẩy năng lực và ý tưởng mới tạo ra các giá trị lớn hơn cho doanh nghiệp.


Khi mô hình văn hóa doanh nghiệp thực sự phát huy hết tác dụng, nó có thể mang lại nhiều lợi ích khác vô cùng to lớn cho doanh nghiệp từ khả năng phòng ngừa và triệt tiêu xung đột nội bộ, làm động lực cho sức sáng tạo, phát huy năng lực cá nhân và sức mạnh tập thể, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn, đủ sức vượt qua mọi thách thức của thị trường để tồn tại lâu dài và phát triển bền vững.

24 views0 comments

Recent Posts

See All