• KNN MEDIA

SỔ TAY VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Updated: Sep 12, 2018Sổ tay văn hóa doanh nghiệp (Corporate Culture Handbook) cùng với Quy tắc về hành vi ứng xử (Code of Conduct) là hai công cụ cơ bản nhưng quan trọng hàng đầu và không thể thiếu được cho bất kỳ doanh nghiệp nào muốn xây dựng văn hóa đẳng cấp cao cho công ty mình.


Tùy theo ngành nghề hoạt động, lĩnh vực kinh doanh cụ thể và nguồn lực thực tế, chúng ta có thể xây dựng nội dung “Sổ tay văn hóa doanh nghiệp” khác biệt và phù hợp riêng đối với từng công ty khác nhau. Dưới đây là một số nội dung cơ bản và phổ biến cho các doanh nghiệp tham khảo.


1. Thể hiện bản sắc văn hoá riêng của doanh nghiệp

Mỗi doanh nghiệp đều có bản sắc đặc thù riêng của mình và có thể tự tạo lập, kiểm soát bản sắc đó. Những yếu tố tạo nên bản sắc doanh nghiệp chi phối các hoạt động, hành vi, ứng xử của các thành viên trong doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần xây dựng tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, mục tiêu chiến lược, khẩu hiệu… nhằm tạo ra một nền tảng hoàn hảo để nuôi dưỡng bản sắc văn hoá riêng của doanh nghiệp mình lớn mạnh và làm cho nó ngày càng phát triển.


2. Xây dựng các nguyên tắc và chuẩn mực đạo đức cụ thể

Doanh nghiệp cần phải luôn coi trọng, hướng tới con người và vì lợi ích của con người. Bao gồm những người bên trong tổ chức và bên ngoài cộng đồng, xã hội, trong đó có các đối tác và đặc biệt là khách hàng của công ty. Doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc, cam kết tuân thủ pháp luật, hướng đến mục tiêu một tập thể đoàn kết và sáng tạo…

3. Các chương trình hành động và thực thi văn hoá doanh nghiệp

Nếu không hành động, bất kỳ công ty nào cũng sẽ không có được văn hóa doanh nghiệp thật sự, ngoại trừ các quy định trên giấy.

Thực thi văn hóa doanh nghiệp cần có quy định rõ ràng về tuân thủ hàng ngày và trong từng công việc cụ thể cho tất cả CB-NV của công ty. Bao gồm văn hoá giao tiếp, văn hoá tác nghiệp, văn hoá trong quan hệ với đối tác, cộng đồng… Thực hiện xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, thương hiệu, hình ảnh của doanh nghiệp là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi tập thể và cá nhân trong công ty.


4. Thể hiện cam kết của doanh nghiệp

Cam kết với đối tác, với khách hàng luôn hoàn thành các chiến lược, dự án đề ra. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất để đem lại kết quả tối ưu.

Cam kết sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường.

Cam kết với cán bộ công nhân viên trong việc duy trì và xây dựng một môi trường làm việc an toàn, lành mạnh, công bằng, minh bạch, tôn trọng và đoàn kết.

Luôn đảm bảo ổn định việc làm và đời sống cán bộ công nhân viên, đảm bảo quyền lợi về vật chất cũng như tinh thần, thực hiện các chế độ đãi ngộ phù hợp.

Luôn khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên rèn luyện, trau dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ, tổ chức không ngừng học tập.


5. Chú ý các ngày truyền thống đặc biệt và các giải thưởng riêng của doanh nghiệp

Sổ tay văn hóa doanh nghiệp cần quy định rõ việc tổ chức những ngày truyền thống hàng năm có ý nghĩa và đặc biệt quan trọng đối với công ty, các giải thưởng và các chương trình hoạt động tạo động lực và có giá trị đặc trưng riêng của doanh nghiệp.


KNN

553 views0 comments

Recent Posts

See All