• KNN MEDIA

CÁC BƯỚC CẢI TIẾN VÀ NÂNG TẦM VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Updated: Sep 12, 2018


1. Đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp của công ty

Đối với các công ty đang hoạt động, tức đã có sự hiện diện của văn hóa doanh nghiệp ở mức độ nào đó dù công ty có ý thức rõ tầm quan trọng của nó hay không.

Việc đánh giá hiện trạng văn hóa của một doanh nghiệp là điều cần thiết trước tiên để có thể xác định các mục tiêu và giá trị văn hóa cần được cải tiến và nâng cấp trong doanh nghiệp một cách khoa học. Những lãnh đạo thực hiện việc cải tiến văn hóa theo cảm tính thường không mang lại nhiều kết quả.


Có nhiều công cụ đánh giá thực trạng văn hóa doanh nghiệp của một công ty trước khi lãnh đạo ra quyết định triển khai việc cải tiến văn hóa trong doanh nghiệp mình.

Chuyên gia hàng đầu thế giới về quản trị doanh nghiệp Peter Drucker đã nói “Cái gì đo lường được đều có thể cải tiến được!” (What gets measured gets improved!)


2. Tập trung vào các hành vi văn hóa trọng yếu.

Sau khi có kết quả đánh giá hiện trạng văn hóa doanh nghiệp cụ thể (thường là các thang điểm cho danh mục tiêu chí văn hóa mà doanh nghiệp chon lựa như hành xử chuyện nghiệp, giờ giấc làm việc, chăm sóc khách hàng, tinh thần làm việc theo nhóm, tuân thủ qui định công ty, tôn trọng đồng nghiệp, xây dựng hình ảnh của công ty…) từ chuyên gia bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần xác định những mục tiêu văn hóa cụ thể nào cần được ưu tiên và tập trung cải tiến giúp thay đội hiệu quả hoạt động trong thời gian sớm nhất.


Chúng ta không thể thay đổi từ 10 đến 15 hoạt động của văn hóa doanh nghiệp cùng một lúc. Công ty chỉ nên tập trung vào hai đến ba hoạt động quan trọng nhất cho mỗi lần thực hiện việc cải tiến văn hóa. Chọn những hành động nào có thể tạo ra sự khác biệt lớn nhất và tốt nhất đến hiệu quả hoạt động của công ty.


3. Lắng nghe sâu sắc.

Trước khi thực hiện việc cải tiến văn hóa doanh nghiệp, công ty cần biết rõ mình đang đứng ở đâu. Cách tốt nhất chưa hẳn là sử dụng một báo cáo nghiên cứu từ những người bên ngoài công ty. Việc các lãnh đạo nên làm là trao đổi cá nhân với những nhân viên hiểu biết trong doanh nghiệp. Dành thời gian lắng nghe và đặt ra những câu hỏi về thực trạng văn hóa của doanh nghiệp như “Anh/chị sẽ có lời khuyên gì cho người bạn thân thiết của mình khi người đó xin vào làm việc cho công ty?”; “Công ty cần phải làm gì để thành công hơn?”; “Nếu anh/chị có một chiếc đũa thần, điều duy nhất anh chị muốn công ty thay đổi là gi?”


Lắng nghe tạo nên hy vọng. Khi nhân viên chấp nhận rủi ro để nói ra suy nghĩ thật sự của mình, họ sẽ bắt đầu quan sát xem lãnh đạo có thật sự lắng nghe nguyện vọng của họ hay không. Họ muốn nhìn thấy bằng chứng của việc lắng nghe. Hãy chọn lựa những điều nhân viên quan tâm có giá trị và dễ nhìn thấy nhất để triển khai thực hiện. Điều này sẽ tạo niềm tin vào sự chân thành của lãnh đạo trong việc thay đổi văn hóa ứng xử trong doanh nghiệp. Giúp nhân viên tự nhận thấy chính mình cũng cần phải thay đổi hành vi văn hóa tích cực hơn.


4. Lập kế hoạch hành động.


Plan: Lập kế hoạch chụ thể cho việc cải tiến chất lượng văn hóa doanh nghiệp bằng 5W (What, Who, When, Where, How)

Do: Khi thực hiện luôn bám sát vào kế hoạch cụ thể.

Check: Kiểm tra thường xuyên các mục tiêu và tiến độ thực hiện kế hoạch.

Act: Có hành động điều chỉnh ngay tức thời để đạt mục tiêu theo tiến độ kế hoạch ban đầu.

Tất cả các lưu ý trên chỉ là những hoạt động cơ bản để các công ty tham khảo cho một chương trình nâng cấp văn hóa doanh nghiệp trong thời gian nhất định. Sau khi chương trình hành động cải tiến văn hóa doanh nghiệp này kết thúc, cần tổng kết và đánh giá hiệu quả hay hiệu ứng của chương trình một cách nghiêm túc và tiếp tục triển khai các kế hoạch mới hơn.

Cải tiến văn hóa doanh nghiệp là một cuộc hành trình dài không có điểm dừng cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Nó giống như bước đi trên những nấc thang càng ngày càng cao hơn nhưng vững chắc hơn một khi nền tảng văn hóa doanh nghiệp đã được xây dựng bằng quyết tâm cao công ty.


KNN

83 views0 comments

Recent Posts

See All