• KNN MEDIA

5 XU HƯỚNG VỀ PHONG CÁCH VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

Updated: Sep 3, 2018

Phong cách văn hóa đồng đội (Team-first Corporate Culture)

1. Phong cách văn hóa đồng đội (Team-first Corporate Culture).

Các công ty có phong cách văn hóa đồng đội tuyển dụng nhân sự ưu tiên một có văn hóa phù hợp, các kỹ năng và kinh nghiệm đứng thứ hai! Một công ty có phong cách văn hóa tinh thần đồng đội, làm cho nhân viên cảm thấy hạnh phúc là mục tiêu hàng đầu. Tại sao vậy? Bởi vì họ quan niệm khi nhân viên cảm thấy hạnh phúc với công ty, họ sẽ làm cho khách hàng hạnh phúc hơn. Nó là phong cách văn hóa tuyệt vời cho các công ty đặc trọng tâm vào dịch vụ khách hàng.Phong cách văn hóa tinh túy (Elite Corporate Culture)

2. Phong cách văn hóa tinh túy (Elite Corporate Culture). Một công ty có phong cách văn hóa tinh túy thường tuyển dụng những người tốt nhất. Ví dụ như phong cách văn hóa của Google: “nhanh nhất, chính xác nhất”. Họ luôn cải tiến và không bao giờ tự thỏa mãn, công ty chỉ tuyển dụng nhân viên tự tin, có năng lực cao và tinh thần cạnh tranh.Phong cách văn hóa bình đẳng (Horizontal Corporate Culture)

3. Phong cách văn hóa bình đẳng (Horizontal Corporate Culture). Chức vụ hay cấp bậc không có nhiều ý nghĩa ở công ty có phong cách văn hóa bình đẳng. Các công ty có phong cách văn hóa bình đẳng thường là các công ty khởi nghiệp (stratups) vì nó cần tinh thần hợp tác, mọi người cùng nhau chia sẻ công việc. Mặc dù qui mô làm việc nhỏ có thể giới hạn năng lực phục vụ khách hàng, họ sẵn sang làm bất cứ điều gì cho khách hàng vui lòng, thành công của họ phụ thuộc vào điều này. Khi cần, tất cả mọi người cùng chung tay giải quyết công việc (Everybody does a little bit of everything).hong cách văn hóa truyền thống (Conventional Corporate Culture)

4. Phong cách văn hóa truyền thống (Conventional Corporate Culture).

Những công ty có phong cách văn hóa truyền thống thường phân biệc cấp bậc làm việc rõ ràng và truyền thông trao đổi công việc theo tôn ti trật tự.

Nhân viên làm việc có cà vạt hay đồng phục truyền thống nghiêm chỉnh. Họ có những hướng dẫn và qui định nghiêm khắc cho tất cả các phòng ban trong công ty. Nhân viên ở các phòng ban khác nhau ít tương tác, và những quyết định lớn thường chỉ do lãnh đạo cao nhất tự quyết định.hong cách văn hóa chuyển tiếp (Progressive Corporate Culture)

5. Phong cách văn hóa chuyển tiếp (Progressive Corporate Culture). Không ổn định là đặc tính của phong cách văn hóa chuyển tiếp vì các nhân viên thường không biết chính xác sẽ làm gì tiếp theo!

Các công ty mua bán, sáp nhập hoặc thường thay đổi đột ngột trên thị trường đều là những công ty có phong cách văn hóa chuyển tiếp. Họ gắn liền với sự thay đổi, xem việc thay đổi là bình thường và là cơ hội để phát triển cho doanh nghiệp.

Thông thường nhân sự ở những công ty này có tỷ lệ biến động cao hơn so với những công ty có phong cách văn hóa khác.


KNN

63 views0 comments