• KNN MEDIA

5 MÔ HÌNH VĂN HOÁ CƠ BẢN

Updated: Sep 3, 2018

1. Mô hình văn hóa doanh nghiệp của Qinn và Cameron.2. Mô hình văn hóa doanh nghiệp theo sáng kiến của Daniel Denison.3. Mô hình văn hóa “tổ chức không ngừng học tập” của William Schneider.4. Vòng tròn văn hóa doanh nghiệp của Frederic Laloux.5. Mô hình “ngôi nhà văn hóa” của công ty Toyota.190 views0 comments