NHỮNG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ 5.0 SẮP TỚI 

​SẼ LÀM THAY ĐỔI NHIỀU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRUYỀN THỐNG 

Chỉ có VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ĐẲNG CẤP CAO

mới có thể giúp chúng ta nhanh chóng thích nghi với những biến động không ngừng từ bên ngoài, vượt qua mọi thách thức của thời đại và phát triển bên vững. 

MỘT  SỐ NGUYÊN TẮC

XÂY DỰNG VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP ĐẲNG CẤP 

TOYOTA_CULTURE 2.png

Nguyên tắc 1: Quyết định của thành viên Toyota phải dựa trên tầm nhìn dài hạn, ngay cả khi phải tốn kém chi phí ngắn hạn.

Thông điệp của Toyota rất nhất quán: hãy làm điều tốt cho công ty, cho nhân viên của công ty, cho khách hàng, và cho xã hội nói chung. Triết lý này cũng là nhiệm vụ thúc đầy tinh thần liên tục tìm tòi và cải tiến để tạo ra các sản phẩm chất lượng cùng với dịch vụ tốt nhất. Mục tiêu dài hạn luôn được xem xét thay thế cho mục tiêu ngắn hạn.

Nguyên tắc 2: Xây dựng văn hóa thu mua chuẩn để tránh rủi ro, đạt chất lượng ngay lần đầu.

Để bảo đảm nguyên vật liệu và linh kiện đầu vào tuân thủ chất lượng tuyệt đối, tránh sự cố lỗi gây lãng phí và thiệt hại cho công ty về sau, Toyota đã đưa ra các yêu cầu và tiêu chuẩn kỹ thuật đầu vào rất khắc khe và nghiêm ngặt. Chỉ một số ít nhà cung ứng uy tín và chất lượng mới ký được hợp đồng cung cấp dài hạn cho Toyota. 

Nguyên tắc 3: Phát triển lãnh đạo hiểu rõ công việc, toàn tâm với triết lý của công ty và có thể hướng dẫn cho nhân viên đi sau.

Toyota không bao giờ chủ trương “cướp” chủ tịch hoặc CEO của các công ty khác. Thay vào đó, họ tìm kiếm các nhà lãnh đạo chủ chốt trong công ty từ các bộ phận như bán hàng, phát triển sản phẩm, sản xuất và thiết kế… Triết lý thăng chức cấp trung lên cấp cao hơn trong công ty xuất phát từ niềm tin những người này hiểu rõ công việc và văn hóa của Toyota hơn ai hết. Và họ sẽ tiếp tục đào tạo cấp dưới đi theo con đường “văn hóa thành công của Toyota” một cách nhiệt tình.

Nguyên tắc 4: Phát triển những con người tài ba phục vụ triết lý công ty.

Sử dụng và hiểu rõ các thuyết động viên tích cực. Toyota đã vận dụng các thuyết động viên khác nhau để khích lệ và truyền cảm hứng cho nhân viên của họ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nguyên tắc 5: Mở rộng mạng lưới đối tác và nhà cung cấp bằng cách đưa ra những thử thách và giúp họ cải tiến.

Ban đầu, Toyota luôn xem xét nhà cung cấp mới với một sự thận trọng và đặt hàng rất ít. Tuy nhiên, một khi họ đã có được lòng tin của Toyota trong việc tuân thủ các tiêu chuẩn về chi phí, chất lượng và giao hàng, Toyota sẽ chấp nhận họ và hướng họ theo cách của Toyota. Mối quan hệ với các nhà cung cấp thường dài hạn và hiếm khi có sự thay đổi, trừ khi nhà cung cấp mắc phải sai lầm tệ hại.

Nguyên tắc 6:  Tự mình đi và xem xét để hiểu rõ một vấn đề (Genchi Genbutsu)

Nghĩ và phát biểu dựa trên những thông tin và dữ liệu đã được tự mình kiểm chứng.

Đi và tự mình chứng thực các thông tin khi mình là người chịu trách nhiệm cho các báo cáo và cung cấp thông tin cho người khác. Không nên tự suy diễn về những gì chỉ nghe được từ người khác nói, là một việc rất quan trọng. Khi có thể tự đi tìm hiểu thì sẽ hiểu thấu đáo vấn đề hơn.

 Nguyên tắc 7: Ra quyết định phải chậm sau khi cân nhắc mọi khả năng và có sự đồng tâm của mọi người, sau đó thực hiện nó một cách nhanh chóng.

Đối với Toyota, cách thức để ra quyết định cũng quan trọng như chất lượng của quyết định. Không nên vội vàng ra quyết định nếu chưa xem xét mọi yếu tố, các khả năng khác nhau. Cũng như tham khảo ý kiến của những người chịu ảnh hưởng bởi kết quả của quyết định đó. Tham khảo ý kiến sẽ làm cho việc chấp nhận giải pháp dễ dàng hơn và quá trình thực hiện được suông sẻ hơn. Năm yếu tố chính được xem xét trong quá trình ra quyết định của TPS như sau:

- Tìm hiểu những gì thật sự đang xảy ra.

- Hiểu các nguyên nhân của vấn đề và tự hỏi tại sao năm lần.

- Tính đến những giải pháp thay thế và chi tiết hóa giải pháp được lựa chọn.

- Xây dựng sự đồng thuận của nhân viên, nhà cung cấp.

- Sử dụng kênh thông tin hiệu quả để truyền đạt các bước từ bước 1 đến 4.

Nguyên tắc 8: Trở thành một tổ chức không ngừng học hỏi thông qua việc không ngừng suy nghĩ (Hansei) và cải tiến liên tục (Kaizen).

Thiết lập một quy trình có sự giám sát và cải tiến liên tục. Khi đã thiết lập được một quy trình ổn định và chuẩn hóa, hãy sử dụng các công cụ cải tiến liên tục để tìm ra nguyên nhân sâu xa của việc kém hiệu quả và áp dụng các phương pháp mới phù hợp.

Bảo vệ chất xám bằng cách phát triển đội ngũ nhân viên ổn định, học hỏi liên tục. Đào tạo nhân viên trở thành những nhà lãnh đạo làm việc hiệu quả. Thăng chức cho nhân viên có thành tích tốt trong công ty.

Câu chuyện văn hóa doanh nghiệp Toyota đã được nhiều chuyên gia hàng đầu trên thế giới, đặc biệt là Hoa Kỳ, nghiên cứu viết thành sách. Nó trở thành tài liệu tham khảo và nguồn cảm hứng phát triển văn hóa doanh nghiệp cho rất nhiều công ty công nghệ khổng lồ nổi lên sau này như Google, Amazon, Tesla…

(NGUỒN: TRIẾT LÝ TOYOTA)