Văn hoá doanh nghiệp

​VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP

có thể trở thành VŨ KHÍ BÍ MẬT

LÀM CHO NHỮNG ĐIỀU PHI THƯỜNG XẢY RA 

Corporate culture can become a secret weapon

that makes extraordinary things happen.

Dr. John Katzenbach

 

MỤC ĐÍCH 

CỦA VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP 

PHÒNG NGỪA 
XUNG ĐỘT NỘI BỘ 
​VÀ CÁC RỦI RO KHÁC

PHÁT HUY
NĂNG LỰC CÁ NHÂN ​& SỨC MẠNH TẬP THỂ
TẠO RA
SẢN PHẨM & DỊCH VỤ
​CHẤT LƯỢNG
THOẢ MÃN TỐI ĐA 
​KHÁCH HÀNG VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN
MANG LẠI LỢI NHUẬN
ỔN ĐỊNH VÀ LÂU DÀI 
CÔNG THỨC THÀNH CÔNG VÀ NỀN TẢNG CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

MỐI QUAN HỆ GIỮA

​VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Văn hóa doanh nghiệp đúng nghĩa không phải là các hoạt động có tính chất văn nghệ hay hình thức chiếu lệ.

Trong thực tế, nó không chỉ tham gia đóng góp trực tiếp cho doanh số và lợi nhuận của công ty mà còn có ảnh hưởng quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của tất cả các công ty trong bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào.

 

Kết quả nghiên cứu và khảo sát dài hạn của các nhà khoa học quản trị hàng đầu trên thế giới đã công bố rõ

mối quan hệ giữa văn hóa doanh nghiệp và hiệu quả tài chính của các công ty bằng các con số cụ thể.

Picture.png
 

HỌ ĐÃ NÓI GÌ VỀ VĂN HOÁ DOANH NGHIỆP?

 
 

LIÊN HỆ

VỚI​ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN 

Địa chỉ: (A1902) 659 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.HCM 

Email: info@dangcapvanhoadoanhnghiep.com
Hotline: 0932090346 

                0973363809

Gửi email liên hệ: 

CẢM ƠN BẠN ĐÃ GỬI THƯ.

​LÊN ĐẦU TRANG